Organigrama

Presidente: D.Fernando Azkarate Ania

Secretario general: D.Jose Mª Aldamiz-Etxebarria Lopez

Tesorero: D.Pedro Mª Uriarte

Vocales: D.Joseba Barreda, Jaime Otxoa de Alda, Esteban Fagalde, Pedro Oyanguren

Director técnico: